pozemky.sk

Informácie:

Predmetom predaja sú:

pozemok o výmere 14 895m2
pozemok o výmere 763m2, ktorý slúži ako prístupová cesta na pozemok
Celková výmera pozemkov: 15 658m2
Cena za pozemky spolu: 200 000,-€ + DPH
Cena za 1m2 pozemku: 12,80€/1m2
Uvedená cena pozemku je bez DPH
Alternatívne viete kúpiť obchodný podiel 100% v spoločnosti, ktorá vlastní pozemky, prevod OP je oslobodený od DPH / alternatíva pre neplátcov DPH /
Možnosti využitia pozemku:

ako investícia vhodná na ďalší predaj
sklady a manipulácia
prekladisko
autopark pre dopravcu so servisom
výroba s administratívou


Popis pozemku:

pozemok sa nachádza v priemyselnom parku Kechnec, Košice-okoliie
pozemok je prístupný z rýchlostnej komunikácie R4 Košice – Maďarsko
pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce Kechnec v oblasti s výrobnými závodmi
pozemok je situovaný medzi objektom CROWN Slovakia a Swep Slovakia
možnosť napojenia na všetky inžiniesrske siete
pozemok má rozmery dĺžka cca 140 x šírka cca 110 m
- viac o priemyselnom parku Kechnec na https://www.priemyselneparkyslovenska.sk/sk/156/kechnec/priemyselna-zona/170/priemyselny-park-kechnec

https://www.kechnec.sk/storage/app/uploads/public/5dd/2a0/344/5dd2a03445326781323643.pdfK uvedeným pozemkom máme k dispozícii následovné vyjadrenia

vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s.
vyjadrenie UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. k existencii sieti na uvedených pozemkoch
vyjadrenie VVS, a.s. k sieťam vodovodu a kanalizácie
vyjadrenie ANTIK telecom k existencii podzemných vedení
vyjadrenie VEOLIA Energia k podzemným a teplovodným vedeniam
vyjadrenie O2, ORANGE, Slovak Telekom a Slovanet o existencii podzemných a nadzemných sieti
vyjadrenie SPP k existencii plynárenských zariadení
vyjadrenie DI PZ Košice – okolie k zriadeniu vjazdu a napojeniu na miestnu komunikáciu
Všetky vyjadrenia sú kladné a sú k dispzícii.

História

Našim zámerom bola výstavba ubytovne pre zamestnancov v priemyselnom parku Kechnec

/ projekt je k dispozícii /.

Pripravili sme projekt pre uzemné rozhodnutie a vyžiadali si stanoviska ku realizácii projektu.

Stanoviska boli kladné, ale rozhodujúce stanovisko a to od obce Kechnec bolo zamietavé.

“Predmetná stavba nemôže byť realizovaná, pretože je v rozpore s platnou územnoplánovacou dokumentáciou obce Kechnec.”

Pre nás to znamenalo koniec projektu a z tohoto dôvodu pozemok predávame.

Pozemok je vhodný na iný účel / viď možnosti využitia pozemku /

TECHNICKÝ STAV lokality:
Energetická kapacita na hranici zóny: VN 110/22 kV. Nová elektrická stanica 80 MW s možnosťou posilnenia
Plynovod: RS VTL/STL - 5000 m3/hod., DN 300, v rámci zóny strednotlakové rozvody, vysoký tlak na hranici zóny
Vodovod: DN 200, 380 kPa s vlastným rozvodom priemyselnej a pitnej vody
Splašková kanalizácia: so sieťou prečerpávacích staníc. Vlastná obecná ČOV s kapacitou 12000 EO, DN 300
Dažďová kanalizácia: cez zberné rigoly do retenčných nádrží. Povrchové odvedenie dažďových vôd s kapacitou pre celé územie zóny.
Telekomunikácia: optická sieť. Dostatočný počet telefónnych prípojok na vysokorýchlostný internet.

INFRAŠTRUKTÚRA:
Priemyselný park v obci Kechnec sa rozkladá na parcele celkovo o ploche 332 hektárov.
Napojený na existujúcu dopravnú infraštrúru.

Dopravne je priamo napojený na rýchlostnú komunikáciu R4, diaľnica D 1 je vzdialená 29 km, maďarská diaľničná sieť 2 km.
V obci Kechnec je osobná železnica (2 km),
Nákladná a širokorozchodná železničná trať do 10 km, ktorá spája Poľsko, Slovensko a Maďarsko.

Priemyselná zóna Kechnec je vzdialená od medzinárodného letiska a mesta Košice 18 km, druhého najväčšieho mesta na Slovensku.
Zóna sa nachádza 0,5 km od hraničného priechodu do Maďarska.
Vstup do Ukrajiny a Poľska je po cestnej komunikácií približne 100 km.
Lokalita nie je ekologicky zaťažená.

Obec Kechnec má dobrú občiansku vybavenosť, úspešne zrealizované projekty.
Ďaľšie rozvojové plány obce, sú napríklad postavenie modernej integrovanej školy, ktorá by v budúcnosti vychovávala aj ľudí pre priemyselný park.

Budúci investori v Kechneci nájdu nielen tento pripravený pozemok a infraštruktúru, ale aj potrebné služby súvisiace so zdravotnou
starostlivosťou, bývaním pre zamestnancov, možnosťami pre športové a kultúrne aktivity a iné.

ID inzerátu: 188197

Pozemok v priemyselnom parku na predaj - Kechnec

Rozloha:

15 658 m2 Predaj
Adresa: Kechnec

Cena:

0,00 € 0,00 € / 1 m2
Posledná aktualizácia: 28.04.2021

pozemky.skPoslať e-mailom pozemky.skNavrhnúť cenu Vytlačiť pozemky.skNahlásiť inzerát pozemky.skUpraviť

Charakteristika:

Adresa: Kechnec
Výmera pozemku celkovo: 15 658 m2
Typ inzerátu: Predaj
Druh inzerátu: Súkromná osoba
Hlavná kategória: Priemyselné pozemky, haly, sklady, výroba
Podkategória inzerátu: Priemyselná zóna, park

Kontakt na predajcu

Vlado

+421905320942
filakovska.marta@gmail.com

Kontaktný formulárSpäť hore