Ľutujeme ale inzerát je nektuálny.
Vyberte si prosím z ponuky Nezaradený pozemok
ID inzerátu: 188245

Predaj pozemkov v k.ú. Veľké Ripňany

Rozloha:

825 m2 Predaj
Adresa: Mlynská , Veľké Ripňany
Posledná aktualizácia: 20.07.2021

Informácie:

Železnice Slovenskej republiky ponúkajú na predaj formou ponukového konania nehnuteľnosti reg. C KN - pozemok p.č. 1170/20 o výmere 762 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, pozemok p.č. 84/3 o výmere 32 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie a pozemok p.č. 84/8 o výmere 31 m2, druh pozemku ostatná plocha v k.ú. Veľké Ripňany.

Predmetné nehnuteľnosti sa nachádzajú v zastavanom území obce Veľké Ripňany v ochrannom pásme dráhy. Pozemky sú rovinaté, orientované na JV. Prístup je po účelovej komunikácií so spevneným povrchom. Časť pozemkov o výmere 310 m2 je v režime nájmu na základe platnej Nájomnej zmluvy uzatvorenej na dobu neurčitú. Podľa ÚPI predmetné nehnuteľnosti nie sú v zmysle § 43 h Stavebného zákona určené na zastavanie, v územnom pláne obce Veľké Ripňany sú určené ako plochy priemyslu s využitím pre železničnú trať.

Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú zverejnené na www.zsr.sk v časti PREDAJ MAJETKU.


Kontakt: Ing. Némethová, 02/2029 4413, e-mail: nemethova.timea@zsr.sk

Charakteristika:

Adresa: Mlynská , Veľké Ripňany
Výmera pozemku celkovo: 825 m2
Typ inzerátu: Predaj
Druh inzerátu: Realitná kancelária
Hlavná kategória: Iné pozemky a nehnuteľnosti
Podkategória inzerátu: Nezaradený pozemok
Príjazd spevnená cesta
Pripravenosť k výstavbe
Dostupnost inžinierskych sietí nie je

Kontakt na makléra

Ing. Tímea Némethová

Kontakt

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Klemensova ,
81361 Bratislava - Staré Mesto
02/20297327
sandorova.katarina@zsr.sk
Zobraziť všetky inzeráty

Kontaktný formulár