Ľutujeme ale inzerát je nektuálny.
Vyberte si prosím z ponuky Nezaradený pozemok
ID inzerátu: 187839

Predaj pozemku v k.ú. Šaľa (II.)

Rozloha:

2 061 m2 Predaj
Adresa: Diakovská cesta , Šaľa
Posledná aktualizácia: 17.04.2021

Informácie:

Železnice Slovenskej republiky ponúkajú na predaj formou ponukového konania formou elektronickej aukcie nehnuteľnosť reg. C KN - pozemok p.č. 2897/43 o výmere 2 061 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v k.ú.Šaľa.

Predmet ponuky sa nachádza v zastavanom území mesta Šaľa, je ohraničený zástavbou priemyselných, skladových prevádzok a železničnou traťou. Pozemok je prístupný po spevnenej komunikácií po Diakovskej ceste s možnosťou napojenia na verejný vodovod, plynovod a elektrickú sieť. Pozemok sa nachádza v ochrannom pásme dráhy a nie je v režime nájmu.

Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú zverejnené na www.zsr.sk v časti PREDAJ MAJETKU.

Kontakt: Ing. Némethová, 02/2029 4413, e-mail: nemethova.timea@zsr.sk

Charakteristika:

Adresa: Diakovská cesta , Šaľa
Výmera pozemku celkovo: 2 061 m2
Typ inzerátu: Predaj
Druh inzerátu: Realitná kancelária
Hlavná kategória: Iné pozemky a nehnuteľnosti
Podkategória inzerátu: Nezaradený pozemok
Pripravenosť k výstavbe schválené v územnom pláne
Dostupnost inžinierskych sietí nie je

Kontakt na makléra

Ing. Tímea Némethová

Kontakt

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Klemensova ,
81361 Bratislava - Staré Mesto
02/20297327
sandorova.katarina@zsr.sk
Zobraziť všetky inzeráty

Kontaktný formulár